สมองมีชีวิต

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ล้ำค่าสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน"สมอง"
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จในชีวิต"คน"

คู่มือฝึกฝนเพื่อ ใช้สมองได้จริง 100 เปอร์เซ็นต์

Syndicate content