หลักสูตรสัมมนาการศึกษา จากแก่นวิชา

การถ่ายทอดชุดความรู้จากบริษัท แก่นวิชา จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา ร่วมกับ ระบบธุรกิจมีหัวใจ
จัดโดย Bookerian

ในหัวข้อ “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”

การถ่ายทอดชุดความรู้จากบริษัท แก่นวิชา จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา ร่วมกับ ระบบธุรกิจมีหัวใจ
จัดโดย Bookerian

ในหัวข้อ “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”

"ฝึกฝน เรียนรู้ จบเนื้อหา ม.ปลาย ก่อนขึ้น ม.6 พัฒนาตนเองต่อเนื่อง

จนเรียนหนังสือเองเป็น โดยไม่เรียนพิเศษที่ไหนอีกเลย

และสอบเอนท์ติดในคณะที่ต้องการ ... คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ ด้วย ทุน พสวท."

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมสัมมนาของแก่นวิชา

หัวข้อ "จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ"

 

Syndicate content