หนังสือ

บทความเกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ ที่ถ่ายทอดกระบวนการ การสร้างความรู้ ซึ่ง กระบวนการนี้ได้ถูกนำไปสร้างหนังสือ "ความลับของคน" และหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" ทุกเล่ม..

 

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ล้ำค่าสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน"สมอง"
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จในชีวิต"คน"

คู่มือฝึกฝนเพื่อ ใช้สมองได้จริง 100 เปอร์เซ็นต์

 

หนังสือชุด ที่ประกอบด้วย "ความลับของคน" ได้รับคัดสรร ให้เป็น "ความคิดใหม่" โดยห้องสมุดแห่งชาติ Australia และหนังสือเล่มอื่น ที่เป็น "ความจริง" ที่สร้างขึ้นจาก "ความคิดใหม่" รวมทั้ง หนังสือที่อธิบายกระบวนการสร้างความรู้ จนได้งานเขียนที่เป็น "ความคิดใหม่"

Syndicate content