หลักสูตร "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
มี สัมมนา ในหัวข้อ

คิดเป็น ก่อนทำเป็น
เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่
 


ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) 
ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา
ทำงานร่วมกันกับ ระบบธุรกิจมีหัวใจ ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม 
เพื่อถ่ายทอดกรอบคิด หลักการ ชุดความรู้ และทักษะต่างๆ ที่สำคัญ 
และจำเป็นต่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่ 
ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานแล้ว ที่สนใจหรือตัดสินใจ ประกอบการ (สร้างงาน) 
ซึ่งจะมีทั้ง รูปแบบการสัมมนา และการฝึกอบรม ร่วมกัน 

โดยมีผู้อำนวยการหลักสูตร คือ คุณเอกราช จันทร์ดอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีหัวใจ จำกัด 
ผู้ให้กรอบคิด หลักการ และความรู้ ในการดำเนินงานของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)


ผู้อำนวยการหลักสูตร และผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร 
คุณเอกราช จันทร์ดอน


ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน".. 
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
ซึ่ง "คนก้าวหน้า" 

ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน" 
สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<

กรอบคิด หลักการ และ ความรู้ ที่เราใช้ นำมาจาก หนังสือดี มีหัวใจ
ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"


จากหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"

และได้มีการทำงานผ่านการเรียนรู้ ร่วมกัน กับ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา 

ทำให้เราได้หลักสูตร "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

ซึ่งเป็นการนำ กรอบคิด หลักการ และความรู้ ต่างๆในหนังสือ "ความลับของคน" 
ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia 


(คลิกที่รูปนี้ เพื่อเข้าดูข้อมูลที่ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia)


อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

จากกรอบคิด หลักการ และ ความรู้ ในหนังสือดี มีหัวใจ ข้างต้น
เราใช้จริง ในการ สร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่ 
และ อยากให้ ผู้ที่สนใจ สร้างงาน ได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้
ทางชมรมฯ จึงได้จัดสัมมนาขึ้นมา

การสัมมนา ตามหัวข้อนี้ เพื่อ ถ่ายทอด ทักษะ "คิดเป็น ก่อนทำเป็น" 
เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่ เป็น ความรู้และทักษะ พื้นฐานที่สำคัญ 
ในการสร้างงานของตน ให้ได้ด้วยตนเอง

เพื่อให้ ผู้เข้าฟัง สามารถนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ สร้างงานของตน ได้
การที่เรา สร้างงานได้ เป็นหลักฐานยืนยันว่า เรา พึ่งตนเองได้ในการสัมมนานี้ เราแบ่งช่วงถ่ายทอดออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

(1) ทำไมต้องสร้างงาน ?

ถ่ายทอดโดย คุณราเชน ศุภสินธุ์ ผู้รับผิดชอบ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการจัดการสมัยใหม่ Tasko Trust Management serviceผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
คุณราเชน ศุภสินธุ์

 

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านการจัดการวิชาคณิตศาสตร์
  ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

 

 • ผู้รับผิดชอบ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
  ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา
 •  

 • ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการจัดการสมัยใหม่
  Tasko Trust Management Service
 •   ได้เรียนรู้ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับแก่นวิชา)

  และได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด
  "ความจริงจากความคิดใหม่" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)
  สู่ การสร้างงานของตน ในธุรกิจสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ TASKO)

  กรอบคิดหนึ่งที่นำมาใช้สร้างงาน จากหนังสือ  "ความจริงที่ทำให้รวย" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านการใช้กรอบคิดนี้เพิ่มเติม)

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด 
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา   

 • หลักสูตร 
  "จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ใน ธุรกิจสมัยใหม่" 
  ทำงานร่วมกันกับ ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT 
  ในความรับผิดชอบของ บริษัท Business Infrastructure Technology
 •  

 • หลักสูตร 
  "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่" 
  ทำงานร่วมกันกับ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) 
  ในความรับผิดชอบของ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


 • เพื่อให้ ผู้เข้าฟัง เกิดการเรียนรู้ว่า หากเรา ไม่สร้างงาน จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
  และ หากเรา สร้างงาน ชีวิตจะเป็นเช่นใด เพื่อให้เกิดคำถามกับตัวเอง 
  จะเลือกอะไร สร้างงาน หรือ ไม่สร้างงาน


  (2) ความรู้ กับ การทำงาน

  ถ่ายทอดโดย คุณเอกราช จันทร์ดอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีหัวใจ จำกัด
  ผู้ให้กรอบคิด หลักการ และความรู้ ในการดำเนินงานของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
  ผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน".. หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว 
  ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด New Thought !! 
  ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก  เพื่อให้ ผู้เข้าฟัง เกิดการเรียนรู้ ความรู้ กับ งาน และ การทำงาน ว่า เป็นเช่นใด 
  เพื่อ ไม่ให้้ โดนหลอก จากความรู้ที่เกินจำเป็น เพื่อเป็นกรอบคิด ให้เลือก ความรู้ เท่าที่จำเป็น


  (3) งานที่สร้าง และ การสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่

  ถ่ายทอดโดย คุณราเชน ศุภสินธุ์ ผู้รับผิดชอบ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการจัดการสมัยใหม่ Tasko Trust Management service  เพื่อให้ ผู้เข้าฟัง เกิดการเรียนรู้ การสร้างงาน ผ่านตัวอย่าง งานที่สร้าง
  ซึ่งใช้กรอบคิด หลักการ ชุดความรู้ จากหนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" 
  สร้างงานจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้ง่ายขึ้น และถ่ายทอด ทักษะ ที่ผู้ถ่ายทอดใช้ในการสร้างงาน
  ซึ่งได้รับจากการ อ่าน หนังสือดี มีหัวใจ "อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้" 
  หนังสือซึ่งให้กรอบคิดสำหรับการเดินทางของชีวิต เพื่อให้ ผู้เข้าฟัง เรียนรู้ และ 
  ได้รับทักษะ จากหนังสือดี มีหัวใจ ไปใช้ สร้างงานของตน ต่อไป


    สงสัย สนใจ สอบถาม ข้อมูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สัมมนาหัวข้อนี้ 
    ติดต่อเราได้โดยตรงที่
    email : info@bookerian.com หรือ 
    โทร. 086-125-5687 ได้ทุกวัน


    อยากค้นข้อมูลเพิ่มเติมไหม ?
  ลอง Search Google ด้วย คำนี้ดูซิ   "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน"     คลิ๊กที่ภาพ หรือ ลิงก์นี้ เพื่อดูผล Search ได้เลย