รีวิว สัมมนา "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่" 15 พ.ค. 54 รอบแรก นักเรียนรุ่นแรก และ ผู้ที่ทำงานร่วมกันในแก่นวิชา ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา จ.นครปฐม

จากครั้งก่อน ที่นักเรียนรู่นแรกของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) ได้เข้าฟัง สัมมนา ในหัวข้อ
"จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่" ครั้งที่ 1 เมื่อ 17 เม.ย. 54
ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ครั้งนี้ ทางชมรมฯ จัดสัมมนา หัวข้อ "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"
เป็นรอบแรก จัดขึ้น ภายใน ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา เมื่อ 15 พ.ค. 54 ที่ผ่านมานี้
เพื่อถ่ายทอดความรู้ การสร้างงาน ให้กับ นักเรียนรุ่นแรก และ ผู้ที่ทำงานร่วมกันในแก่นวิชา
จัดสัมมนาโดย Bookerian

ขอบคุณ แก่นวิชา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และ bookerian ที่จัดการให้่สัมมนานี้เกิดขึ้น

เริ่มต้นสัมมนา ด้วย คุณวราภรณ์ มณฑา ผู้รับผิดชอบ bookerian
นำสู่การบรรยาย ชวนให้ผู้เข้าฟัง เห็นประโยชน์ ของการฟังสัมมนาครั้งนี้
เป็นการวอร์มสนามของผู้เข้าฟัง ให้พร้อมก่อนรับฟังเนื้อหาบรรยาย


เพราะเราอ่าน เราจึงเป็น ผู้สร้าง ... อารยธรรม

เพราะต่างรู้ว่า "หนังสือ" ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ 
สินค้า ที่ ผลิตเพื่อต้องการรายได้

แต่ หนังสือ คือ ตัวกลางที่ช่วยเราสร้างอารยธรรมร่วมกัน

อารยธรรม ของ โลก ที่เราอยู่ สังคม ที่เราอาศัย

ซึ่งทาง bookerian ได้แนะนำหนังสือไว้ 5 เล่ม ที่เรียกเป็นชื่อชุดว่า "ความจริงจากความคิดใหม่"
เป็นหนังสือที่ ทางชมรมฯ เลือกใช้เป็น กรอบคิด หลักการ และ ความรู้ สำหรับการเรียนรู้ การทำงาน
และการดำเนินชีวิต


จากหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"

และได้มีการทำงานผ่านการเรียนรู้ ร่วมกัน กับ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

ทำให้เราได้หลักสูตร "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

ซึ่งเป็นการนำ กรอบคิด หลักการ และความรู้ ต่างๆในหนังสือ "ความลับของคน"
ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought) โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia 


(คลิกที่รูปนี้ เพื่อเข้าดูข้อมูลที่ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia)


อ่านรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเล่มดังกล่าวได้ในกระทู้ "ความลับของคน"..
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

จากนั้น เริ่มต้น บรรยาย กันเลย หัวข้อ "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อ การสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

ความรู้ที่เราใช้ในการทำงานของเรา จนเราเดินทางมาจนถึง
การถ่ายทอด สิ่งที่เราได้รับ เพื่อเป็นโอกาสให้คนอื่นได้เรียนรู้ ...
การสร้างงาน เราได้รับมาจากหนังสือเหล่านี้

ในการสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วง 1 ทำไมต้องสร้างงาน ?

ถ่ายทอดโดย คุณราเชน ศุภสินธุ์ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการจัดการสมัยใหม่
Tasko Trust Management Service

วันนี้ เรามาฟัง เพื่อ การสร้างงาน จึงควรถามตัวเองให้ชัดว่า "ทำไมต้องสร้างงาน"
วิทยากร จึงนำเรื่องราวของตนมาถ่ายทอดให้ได้เห็นกันว่า ทำไมต้องสร้างงาน ?
จะได้กลับมาถามตัวเองต่อ ... แล้วเราล่ะ ?

เริ่มต้นด้วย เล่าเรื่องราวชีวิตที่หลงทาง เพื่อให้เห็นว่า ทุกข์แค่ไหน หากทำได้แค่ หางานทำ

ให้ผู้เข้าฟัง ซึ่งเป็นกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา ได้เห็นว่า หากเรา หางานทำ ... จะทำไหม งานหน้าตาอย่างนี้

เส้นทางชีวิตที่หลงทาง ที่วิทยากรเล่าให้ฟัง เป็นทางดิ่งลงเหวเช่นนี้

ในระหว่างที่ได้ฟังการบรรยาย มีเนื้อหาให้ได้ ขบคิด และผู้ฟัง ได้ฟัง อย่างตั้งใจ

เมื่อได้รับ ความรู้ สำคัญ จึงทำการจัดเก็บ
ปรากฏการณ์นี้ ผู้เข้าฟังทั้งหมด ทำการจัดเก็บ พร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมาย
ขอขอบคุณ ทีมเก็บภาพ ที่ถ่ายภาพนี้ได้ทันการณ์

แต่ละคน ต่างจัดเก็บ สิ่งที่ตนรู้สึกว่า ได้รับ ...

มีการตั้งคำถามให้ได้ เลือก ถามผู้เข้าฟัง เลือกสิ่งใด ... ทุกคน เลือกสิ่งเดียวกัน

เมื่อได้เรียนรู้กันแล้วว่า "ทำไมต้องสร้างงาน ?"
ในการ สร้างงาน ยังมีสิ่งสำคัญ ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างงานเอง "ความรู้ กับ การทำงาน"
จึงเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ 2

ช่วง 2 ความรู้ กับ การทำงาน

ถ่ายทอดโดย คุณเอกราช จันทร์ดอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีหัวใจ จำกัด
ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิด ในการ สร้างงาน ของระบบธุรกิจมีหัวใจ และ
ผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน" ซึ่งเป็น ความคิดใหม่ของโลก
เป็น 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก ในรอบ 300 ปี
หนังสือจากประเทศไทย เพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรร
โดยห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศออสเตรเลีย ให้อยู่ในหมวด "New thought"


ผู้อำนวยการหลักสูตร และผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร 
คุณเอกราช จันทร์ดอน


ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน".. 
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
ซึ่ง "คนก้าวหน้า" 

ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน" 
สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<

เริ่มต้นด้วย ข้อความให้ได้คิด "ปลาว่ายน้ำ ได้ ไม่เคย ได้เห็น น้ำ"

ตามด้วย "นิทาน อยากจะ ขุดดิน" เพื่อทำความเข้าใจ "ความรู้"

และทำความเข้าใจ "งาน"

จบด้วย ข้อความสำคัญ ที่อยากให้ได้อ่าน อ่านให้ได้ยิน


"ในขณะที่เรากำลัง ทำงาน ตามเป้าหมายของเรานั้น
มีคนอื่น ที่กำลัง เสียสละ ทำงานที่ต้องมีหน้าที่ ไปตายแทน เรา 
เพื่อให้เราได้ อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ ร่วมกัน"

ขอขอบคุณ ในความเสียสละ ที่ทำให้เราได้อาศัยอยู่ร่วมกัน

ช่วงนี้ เช่นกัน ที่ผู้เข้าฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ได้ขบคิด 

แต่ ถึงแม้ มีช่วงให้ขบคิด อย่างไรก็ตาม ในการถ่ายทอดของเรา
ก็มีจังหวะที่ผู้เข้าฟัง ยิ้มได้ หัวเราะได้

ผ่านไปแล้ว 2 ช่วง ได้เรียนรู้กันแล้ว
"ทำไมต้องสร้างงาน ?" และ ได้เข้าใจ "ความรู้" กับ "งาน" เพิ่มขึ้นไปแล้ว

เข้าสู่ช่วงสุดท้าย ช่วงนี้ เป็นไฮไลท์ มีเนื้อหาให้ได้ใช้สมอง ให้สมอง ได้คิด

นำคลิปหนึ่งมาให้ได้ดูกัน ก่อนเข้าช่วงต่อไป


"เพราะมีคำถาม เราถึงได้คิด
หากไม่เคยตั้งคำถาม เราคงไม่ได้คิด ...
และหากไม่ได้คิด เราคงไม่ได้ทำ"

ขอบคุณ น้องพัฒน์ สัตถาสาธุชนะ ที่สร้างความรู้ ในการตั้งคำถามไว้ให้
และยินดีเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้

ช่วง 3 งานที่สร้าง กับ การสร้างงาน ในระบบธุรกิจมีหัวใจ

ถ่ายทอดโดย คุณราเชน ศุภสินธุ์

เช่นเดิมที่ ผู้เข้าฟัง เลือกตรงกัน

ทำความเข้าใจกับ ธุรกิจสมัยใหม่ กันก่อน

ให้ผู้เข้าฟังได้เห็น หน้าตา การ งานที่สร้าง

และถึงช่วง ไฮไลท์ เป็นตัวอย่างการใช้ความรู้จากหนังสือ "อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้"
ที่นำมาใช้ในการ สร้างงาน ผู้เข้าฟัง ได้ฝึกใช้งานสมอง ให้ได้คิด
จะได้รู้ว่า ความรู้ที่มีในหนังสือ นั้น เอาไปใช้งานได้อย่างไร

เวกเตอร์ชีวิต

ได้เรียนรู้ การใช้ความรู้ จากเวกเตอร์ชีวิต เพื่อนำไปใช้ ปรับตัวเองจาก นักเรียน นักศึกษา สู่ ผู้สร้างงาน

การปรับตัวเอง ให้มีองศาชีวิต ที่เราอยากเป็น ... หากเรา อยากเป็น ผู้สร้างงาน
ทั้งหมดชีวิตที่เหลือ ก็ขึ้นกับเรา ผู้เข้าฟัง

ผู้ถ่ายทอด ทำได้แค่ นำเรื่องราวที่ตนได้เรียนรู้ มาช่วยให้ผู้เข้าฟังได้ปรับองศาชีวิตตนเองได้ง่ายขึ้น
และ ถ่ายทอด ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่ตนใช้ ให้กับ ผู้เข้าฟัง

หลังจากนี้ ขอให้ ผู้ที่เลือกเป็น ผู้สร้างงาน สามารถ สร้างงาน ของตนได้ ดังที่หวัง

ขอบคุณครับ


สำหรับน้องๆ ที่ได้เข้าฟังสัมมนานี้กันแล้ว

อย่าลืมนะครับ ว่า การสร้างงาน ไม่ได้ หมายถึง การสร้าง องค์กรธุรกิจ เพียงอย่างเดียว
แต่ เรา สร้างงาน ได้ที่บ้านเรา หากเรา รับผิดชอบ ...

ในบ้านเรา หาก เราเห็น ทุกข์ของแม่ 
เรา เลือก รับผิดชอบ สร้างงาน ... แม่ เรา ไม่ต้อง ทุกข์ อีกต่อไป

หาก ผู้ชายทุกคน รับผิดชอบไม่ทัน ทุกข์ทั้งหมด จะตกอยู่ที่คำว่า "แม่"