นักเรียน รุ่นแรกของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) กับการเข้าร่วมฟังสัมมนา "จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่ ครั้งที่ 1" เมื่อ 17 เม.ย. 54

เมื่อ 17 เม.ย. 54 ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ มีกิจกรรมชวนน้องๆ นักเรียนรุ่นแรก ของชมรมฯ
เข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ 

"จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่ ครั้งที่ 1"

ซึ่งขอใช้สถานที่ของ ชมรม KU Innovation (ชื่อเดิมคือ ชมรมโรบอท) อาคารเทพศาสตร์สถิตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

และ ขอบคุณ อาจารย์ ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้ก่อตั้ง ชมรมโรบอท ให้เกิดขึ้นใน ม.เกษตรฯ 
เพื่อเป็นที่ที่ สำหรับ ฝึกให้ สมาชิกในชมรม เป็นนักประดิษฐ์ ให้ได้ เพื่อจะได้มี ทักษะวิชาชีพ ติดตัวไป
ดังข้อความที่ อาจารย์ เคยใช้สอนนิสิต นักศึกษา ว่า

"การประดิษฐ์ มันเป็นทักษะ เป็นสิ่งที่ต้องฝึก หากไม่ฝึก ก็ทำไม่ได้
จบกี่ปริญญาก็ทำไม่ได้ แต่ถ้าฝึก จบปริญญาตรีก็ทำได้เหลือแหล่"


ขอขอบคุณ ภาพจาก kucity อ.ปัญญา และเหล่าสมาชิกในชมรมโรบอท 

บรรยากาศ ก่อนเริ่มสัมมนา
ชมสิ่งประดิษฐ์ ของสมาชิกชมรมโรบอท และร่วมเสวนา พูดคุย 

จากนั้น ก็เริ่มฟังการบรรยาย เริ่มด้วย หัวข้อว่า


"จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่" ตามชื่อสัมมนา 
บรรยายโดย คุณพรอนันต์ อุดมถาวรสุข ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT
ในความรับผิดชอบขององค์กร Bit หรือ Business Infrastructure Technology Co., Ltd.

เริ่มต้นด้วย ภาพวัฒนธรรมการทำงาน ขององค์กรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ National และ Panasonic

ในระหว่าง บรรยาย เราได้เห็นว่า หน้าตาอย่างไร ที่เรียกว่า 
"ไม่สำเร็จตามเป้าหมาย ของการเรียนในช่วงอุดมศึกษา"

และได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่ควรได้รับ จากการเรียนอุดมศึกษา นั้นคือสิ่งใด ?
ยังได้เห็นอีกว่า ชีวิตหลังจากจบอุดมศึกษา แล้ว ไม่ได้มีแค่ หางานทำ 

หรือ

ในระหว่างการบรรยาย ก็มีการ

จด

จด

และ จด

จด สิ่งที่ได้รับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ สิ่งที่รู้สึก หลากหลาย ไม่จำกัดของแต่ละคน
แต่ แสดงให้เห็นว่า ได้รับบางสิ่งกลับไป แล้วอะไรล่ะ ที่ผู้เข้าฟัง ได้รับ ... 

อยากรู้ไหมครับ ว่า ผู้เข้าฟัง ได้รับอะไร ... 
หาก อยากรู้ ก็ขอชวนให้ ได้รับโอกาส เข้าฟัง ซักครั้ง ... 
โดยเฉพาะ หาก กำลังศึกษา หรือ ก่อนเข้าศึกษา ในระดับ อุดมศึกษา พลาดไม่ได้เลยล่ะครับ

มีกรุ๊ปไว้พูดคุยใน Facebook ด้วยนะครับ

ต่อมา หัวข้อที่ 2

"ชีวิตที่ผิดพลาด จาก การจัดการ การศึกษา ที่ผิดพลาด และ การจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ถูกต้อง 
ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไร"

บรรยายโดย คุณราเชน ศุภสินธุ์ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)

ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

เป็นเรื่องราวชีวิต ที่จัดการ การศึกษาผิดพลาด 
เรื่อยมา ตั้งแต่ ขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม) จนถึง ขั้นอุดมศึกษา 

หลังจากเรายอมรับความผิดพลาด จึงเป็นโอกาสให้ เริ่มต้นเรียนรู้ ที่จะจัดการ การศึกษา ให้ถูกต้อง
เราก็เปลี่ยนชีวิตได้ ได้พบ ทางเลือกที่มากกว่า แค่ หางานทำ 

และได้เรียนรู้ว่า การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา นั้น หน้าตาเป็นอย่างไร 
จะได้เอาไปจัดการ ให้กับ ตัวเอง เมื่อ เรียนอุดมศึกษาจบแล้ว จะได้ มีมากกว่า 1 ทางเลือกของชีวิต
เป็นประโยชน์ สำหรับชีวิตตนต่อไป

ฟ้าเริ่มมืดแล้ว แต่ ในหัวใจเริ่มสว่าง จาก สิ่งที่ได้รับ ทำให้ได้ การเรียนรู้ 

“เพราะมีคำถาม เราถึงได้คิด
หากไม่เคยตั้งคำถาม เราคงไม่ได้คิด ...
และหากไม่ได้คิด เราคงไม่ได้ทำ”

จากพัฒน์ 1 ใน นักเรียนรุ่นแรก ของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)

ขอบคุณครับ