ผู้อำนวยการหลักสูตร และวิทยากร

ผู้อำนวยการหลักสูตร 
คุณเอกราช จันทร์ดอนผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน".. 
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
ซึ่ง "คนก้าวหน้า" 

ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน" 
สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<

ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
คุณราเชน ศุภสินธุ์


ได้เรียนรู้ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


(คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับแก่นวิชา)

และได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด
"ความจริงจากความคิดใหม่" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)
สู่ การสร้างงานของตน ในธุรกิจสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น


(คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ TASKO)

กรอบคิดหนึ่งที่นำมาใช้สร้างงาน จากหนังสือ 
"ความจริงที่ทำให้รวย" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)


(คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านการใช้กรอบคิดนี้เพิ่มเติม)

และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด 
ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา

ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
คุณพรอนันต์ อุดมถาวรสุข


 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท บิสิเนส อินฟราสรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
 • ผู้สร้างและให้บริการ ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ Sarapanfax.com ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย
 • ผู้รับผิดชอบ ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT ในความรับผิดชอบของ องค์กรธุรกิจ บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้ ทักษะการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จาก คุณเอกราช จันทร์ดอน
  ในขณะที่กำลังตั้งองค์กรธุรกิจของตัวเอง ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  (อ่านเรื่องราวช่วงที่ได้ รับความรู้จากคุณเอกราช >>คลิ๊กที่นี่<<)

 • ได้รับกรอบคิดหลัก ในการสร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย"

  ซึ่งกรอบคิดนี้ นำมาใช้งาน ในการบริหารระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ Sarapanfax.com จนกลายเป็น ระบบอินเตอร์เน็ตแฟกซ์ ที่มีผู้ใช้บริการ มากที่สุด ในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ความรู้ที่อยู่ในหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย" นั้น "สามารถนำมาใช้งานได้ เป็นอย่างดี"

 • พบปัญหา ในการรับทีมงานเข้ามาทำงานในองค์กร ได้พบความจริงว่า ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ ยังไม่มี "ทักษะวิชาชีพ" ซึ่ง องค์กรที่รับเข้าทำงานร่วมกัน ต้องทำหน้าที่สอน "ทักษะวิชาชีพ" ให้กับทีมงาน ก่อนที่จะเริ่มทำงาน ซึ่งทำให้องค์กรต้องมีต้นทุนเพิ่มอย่างมาก ในการดำเนินการ

  จากปัญหาข้อนี้ จึงทำให้ได้นำปัญหาไปปรึกษากับ คุณเอกราช จันทร์ดอน ซึ่งคุณเอกราช ได้แนะนำให้ไปปรึกษากับ คุณอาภา เฮงเจริญ (ซึ่งเป้น ผู้เอื้ออำนวย ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา ในตอนนั้น) จึงได้เกิด ข้อตกลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา เพื่อจัดการ การศึกษาของทีมงาน ที่เข้ามาทำงานร่วมกันในองค์กร บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี ให้สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะวิชาชีพของตน จนถึง สร้างงาน สร้างองค์กรธุรกิจ ได้

  หนึ่งในข้อตกลง ของ ข้อตกลงรับผิดชอบร่วม ระหว่างองค์กรฯ คือ ต้องมีการให้ความรู้แก่ น้องๆที่ยังเรียนไม่จบระดับอุดมศึกษา ให้รู้จัก และตระหนัก ว่า ต้องมี "ทักษะวิชาชีพ" ให้ได้ก่อนที่จะเรียนจบ ระดับอุดมศึกษา จึงนำมาสู่ การบรรยายในหลักสูตร "จากนักเรียนรู้ สู่ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่" ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่มีผู้บรรยายมาจากทั้ง องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์เทคโนโลยี และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา มาให้ความรู้ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในการเข้าฟัง

  และ องค์กร บิสิเนสอินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จะรับคัดเลือก ผู้ที่จะเข้ามาสร้างงานร่วมกัน กับองค์กร ในการบรรยายหลักสูตรนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิ๊ก<<

  จากการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา จึงมีโอกาสได้เรียนรู้ "การศึกษาที่ถูกต้องตามแนวทางการศึกษาแก่นวิชา"

และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด
ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา