ผู้อำนวยการหลักสูตร และวิทยากร


ผู้อำนวยการหลักสูตร และผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร 
คุณเอกราช จันทร์ดอน


ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
ให้กับศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ "ความลับของคน".. 
หนังสือไทยเพียงเล่มเดียว ที่ได้รับคัดสรรจากห้องสมุดแห่งชาติประเทศออสเตรเลีย 
ให้อยู่ในหมวด New Thought !! ทั้งๆที่ยังเป็นภาษาไทย 1 ใน 66 เล่มจากทั่วโลก

และได้ทำงานผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับ องค์กร คนก้าวหน้า
ซึ่ง "คนก้าวหน้า" 

ได้นำความรู้ และหลักการต่างๆ ในหนังสือ "ความลับของคน" 
สู่ อุดมศึกษาไทย และหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
อีกทั้ง คุณเอกราช ยังได้เป็น ผู้บรรยายร่วม ในหลักสูตรต่าง ๆ 
ของ องค์กร คนก้าวหน้า ด้วย


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้<<กด<<


ผู้ถ่ายทอดในหลักสูตร
คุณราเชน ศุภสินธุ์


 • ผู้ร่วมก่อตั้งและที่ปรึกษาด้านการจัดการวิชาคณิตศาสตร์
  ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


 • ผู้รับผิดชอบ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน)
  ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา

 • ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดตั้งองค์กรธุรกิจการจัดการสมัยใหม่
  Tasko Trust Management Service
 • ได้เรียนรู้ ผ่านการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับแก่นวิชา)

  และได้นำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ในหนังสือดี มีหัวใจ ชุด
  "ความจริงจากความคิดใหม่" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)
  สู่ การสร้างงานของตน ในธุรกิจสมัยใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ง่ายขึ้น


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับ TASKO)

  กรอบคิดหนึ่งที่นำมาใช้สร้างงาน จากหนังสือ  "ความจริงที่ทำให้รวย" (คลิ๊กที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลหนังสือ)


  (คลิ๊กที่รูป เพื่ออ่านการใช้กรอบคิดนี้เพิ่มเติม)

  และนำกรอบคิด หลักการ และความรู้ ที่ได้รับ มาเผยแพร่ ด้วยการเป็น ผู้ถ่ายทอด 
  ทำงานร่วมกันกับหน่วยงานและชมรมฯ ต่างๆ ในหลักสูตร ที่ Bookerian จัดการสัมมนา
 • หลักสูตร 
  "จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ใน ธุรกิจสมัยใหม่" 
  ทำงานร่วมกันกับ ชมรมผู้ประกอบการใหม่ ด้าน IT 
  ในความรับผิดชอบของ บริษัท Business Infrastructure Technology

 • หลักสูตร 
  "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่" 
  ทำงานร่วมกันกับ ชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) 
  ในความรับผิดชอบของ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา