ภาพบรรยากาศ สัมมนาของแก่นวิชา เมื่อ 29 พ.ค.54 ที่ ม.เกษตรศาสตร์

การถ่ายทอดชุดความรู้จากบริษัท แก่นวิชา จำกัด
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา ร่วมกับ ระบบธุรกิจมีหัวใจ
จัดโดย Bookerian

ในหัวข้อ “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ”

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554  ตั้งแต่เวลา 09.00น. - 19.00น.
ณ ห้องประชุม KU Home  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน