ติดต่อเรา

ติดต่อ เพื่อพูดคุย สอบถาม เกี่ยวกับสัมมนา ที่คัดสรรโดย Bookerian
และ ข้อมูลหนังสือดีมีหีวใจ หรือ สั่งซื้อโดยตรง

โทรศัพท์โดยตรง  :  086 - 125 - 5687 (9.00 - 20.00 น. ทุกวัน)

Email bookerian@hotmail.com

            

เฟสบุ๊ค :

 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  :  8/1 ซอยเทศา 7  ถนนเทศา  ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง 

                                       จังหวัดนครปฐม  73000   โทรศัพท์  034 - 244 - 120