อีกหนึ่งเรื่องราวของน้องที่เลือกรับการจัดการการศึก​ษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิ​ชา จนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเ​อง สำเร็จ!!

"ฝึกฝน เรียนรู้ จบเนื้อหา ม.ปลาย ก่อนขึ้น ม.6 พัฒนาตนเองต่อเนื่อง

จนเรียนหนังสือเองเป็น โดยไม่เรียนพิเศษที่ไหนอีกเลย

และสอบเอนท์ติดในคณะที่ต้องการ ... คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ ด้วย ทุน พสวท."


เรื่องราวบางส่วนของเด็กที่ได้รับการจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตาม แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา  และ เชื่อมั่น ในการ พึ่งตนเองให้ได้ ทางการศึกษา  เพราะ เมื่อ พึ่งตนเองได้ทางการศึกษา แล้ว จะทำให้ สามารถ สร้างความรู้ เองได้ อันเป็น โอกาส ให้ สามารถ สร้างงาน ที่ ตนเองเลือก ได้

 

"พัฒน์ เด็กชายอีกคน ที่ใช้ชีวิตเรียนรู้ ความผิดพลาด ที่เคยปล่อยชีวิตไหลตามน้ำ จนรู้สึกไร้ค่า และเริ่มรับผิดชอบต่อการศึกษาที่ถูกต้อง ผ่านการจัดการ การศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา พัฒนาตนจนสามารถเรียนหนังสือเองเป็น เอนท์ติด เป็นนักเรียน"

 

พัฒน์ เข้ามาเรียนที่แก่นวิชา ตอนที่กำลังขึ้นชั้น ม.4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ขอบคุณรูปจากเว็บ www.travelblog.org/Photos/2705184
เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกันกับ อาร์ต
เริ่มต้นด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ตามด้วย ฟิสิกส์ และทักษะการคิด
เป็นอีกคนที่เลือกใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราในแก่นวิชา
และไม่ได้รู้สึกต่อแก่นวิชาว่า เป็นแค่ที่เรียนพิเศษ

แต่ที่นี่ นอกจากให้ความรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แล้ว
ยังช่วยให้พัฒน์ได้เห็นชีวิตมากขึ้น
เห็นชีวิตที่เป็นอยู่ ที่ปล่อยชีวิตไปวันๆ จนตนเองรู้สึกไร้ค่า เป็นสวะ
เห็นชีวิตที่ไม่เคยรู้ว่า ชีวิตที่มีค่า มีความหมาย หน้าตาเป็นเช่นไร
ได้เห็นความจริงเกี่ยวกับตน เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา มัวทำอะไรอยู่ ทำไมจึงปล่อยเวลาชีวิตผ่านไปอย่างไร้ค่า ไร้ความหมาย

เริ่มต้นตั้งคำถามกับชีวิตของตัวเองอย่างจริงจัง
เพื่อเรียนรู้ว่า คุณค่า ความหมายของชีวิตเรา คืออะไร
ทำให้พัฒน์ได้เริ่มรู้จัก รับผิดชอบชีวิตตน จากเดิมที่ไม่มีเลย

 

"แก่นวิชา มากกว่า ความรู้"
การตั้งคำถามที่ควรทำให้ชีวิตนี้ไม่เกิดมาตายเปล่า
จากปกหลังหนังสือ "อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้" เขียนโดย คุณเอกราช จันทร์ดอน
ผู้ก่อตั้งแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา หนังสือที่เป็นกรอบคิดหลัก เพื่อการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง ตามแนวทางของแก่นวิชา

 
จากหนังสือ "ความจริงที่ทำให้รวย" หน้า 197-199


แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา นอกจากให้ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แก่พัฒน์แล้ว
ยังได้สอนให้พัฒน์เรียนรู้ชีวิต จากที่ไม่เคยรู้ จนได้รู้ และตระหนักได้ว่า
ควรที่จะกระทำให้เกิดขึ้นด้วย ไม่ใช่ แค่รู้ แค่เข้าใจ
เพราะ การที่ รู้แล้ว ไม่ทำ ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เรา ไม่รู้

เพื่อไม่ให้ ชีวิต ทำได้แค่ไหลตามน้ำ ที่ไม่มีวันได้รู้เลย ว่าตนกำลังไหลสู่ที่ต่ำ

"แก่นวิชา มากกว่า ความรู้"
การสอนที่สำเร็จ คือ สอนให้ รับผิดชอบ ให้ได้
และสอนให้ ตระหนักใน คุณค่าและความหมายชีวิตตน


ขอบคุณรูปจากเว็บ http://www.trekearth.com/gallery/Asi...photo40100.htm

เมื่อพัฒน์ ได้รับ "การศึกษาที่ถูกต้อง" ตามแนวทางแก่นวิชา
ทำให้พัฒน์ตระหนักได้ถึง คุณค่าและความหมายของชีวิต
เรียนรู้ รับผิดชอบ ให้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการใช้ชีวิต
ทำให้ในการศึกษาของพัฒน์ ซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่า พัฒน์จะสอบเอนท์ติด แต่ พัฒน์ ฝึกฝน เรียนรู้ จบเนื้อหา ม.ปลาย ก่อนขึ้น ม.6 พัฒนาตนเองต่อเนื่อง จนเรียนหนังสือเองเป็น โดยไม่เรียนพิเศษที่ไหนอีกเลย
และสอบเอนท์ติด คณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ ด้วย ทุน พสวท.
(ทุนใน โครงการพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)

พัฒน์ ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนจบเนื้อหาในระดับ ม.ปลาย ตั้งแต่ ม.5
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองต่อเนื่องโดยไม่ต้องเรียนพิเศษที่ไหนอีกเลย จนสอบเข้าศึกษาต่อคณะที่ตนอยากได้ สำเร็จ ในคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์(ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 3)

 

ขอขอบคุณ พัฒน์ ที่ให้การเรียนรู้ สิ่งที่ได้รับที่ มากกว่า ความรู้ เพื่อเป็นตัวอย่าง แก่ ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ เพื่อการจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา


 

อ่าน  เรื่องราวของน้องคนอื่นๆ  ที่ได้รับ "การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง
ตามแนวทางการศึกษาของแก่นวิชา  >> คลิ๊กที่นี่ <<