ไดัรับความนิยมสูงสุด!! ของการจัดสัมมนาโดย Bookerian "สัมมนาเพื่ออนาคตของลูกคุณ"

 

สัมมนาเพื่ออนาคต 

หลากหลายเสียงตอบรับ และ ความพอใจ
จนเกิดขึ้นมาเป็นสัมมนา เพื่อสุดยอด มนุษย์ ทางการศึกษา

ในหัวข้อ “จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ” 


 โอกาสสำคัญสำหรับพ่อแม่ ที่มีลูกอายุไม่เกิน 7 ขวบ เพื่อจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ถูกต้อง ให้กับลูก สู่ความเป็นเลิศ ด้วยตัวของคุณเอง

(ทำไมต้อง 7 ขวบ? ... จากการศึกษาและวิจัย ของ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา
พบว่า ช่วงแรกเกิด ถึง 7 ขวบ "ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด สำหรับ รักษาเหตุแห่งความเป็นเลิศท​างการศึกษา")

 

     ...................................

  

สอบถาม โทร 086-125-5687

(ทุกวัน 9.00-20.00 น.)


ลงทะเบียนออนไลน์  สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาของแก่นวิชา   >> คลิกที่นี่ <<

 

....................................................

 

 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม ในส่วนต่าง ๆ 

             

           

คลิกอ่าน >> เรื่องราวบางส่วนของเด็กที่ได้รับการจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้องตาม แนวทางการศึกษาของแก่นวิชา  และ เชื่อมั่น ในการ พึ่งตนเองให้ได้ ทางการศึกษา  เพราะ เมื่อ พึ่งตนเองได้ทางการศึกษา แล้ว จะทำให้ สามารถ สร้างความรู้ เองได้ อันเป็น โอกาส ให้ สามารถ สร้างงาน ที่ ตนเองเลือก ได้

 

เพราะเรา ไม่อยากให้ เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องปกติ ของการศึกษา