ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาแก่นวิชา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมสัมมนาของแก่นวิชา

หัวข้อ "จาก หนังสือ หมวด New thought ใน ห้องสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย สู่ ปรัชญาการศึกษา ผ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อ การจัดการ การศึกษา ที่ถูกต้อง สำหรับ อนาคต ของลูกคุณ"

 

มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าดำเนินการจัดการสัมมนา (ต่อ 1 ครอบครัว)  3,500 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                                                                        245 บาท
ค่าสถานที่และอาหาร (ต่อ 1 ท่าน)                                                     390 บาท

กรณี ครอบครัวของท่าน เข้าร่วมสัมมนา 1 ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 4,135 บาทต่อครอบครัว (เข้าฟัง 1 ท่าน)

กรณี ครอบครัวของท่าน มาเข้าร่วมสัมมนา 2 ท่าน (เช่นทั้งคุณพ่อ และคุณแม่)

จะเพิ่ม ค่าสถานที่และอาหาร โดยคิดที่ จำนวน 2 ท่าน รวมเป็นเงิน 780 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้น 4,525 บาทต่อครอบครัว (เข้าฟัง 2 ท่าน)


(หมายเหตุ : คำว่า "ครอบครัว" ที่เราหมายถึง คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย  ทั้งนี้เนื่องจากเราต้องการให้ผู้ปกครอง ที่มีส่วนดูแล จัดการการศึกษาของลูก ได้รู้ และเข้าใจแนวทางการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง ตามแนวทางของแก่นวิชา นี้กันทุกคน
ดังนั้น ครอบครัวของท่าน สามารถเข้าฟังได้สูงสุด 6 ท่าน โดยเพิ่มเพียงค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหาร และสถานที่ ซึ่งเป็นเงิน 390 บาทต่อท่าน

และเนื่องจาก เรารับผิดชอบต่อการถ่ายทอด เพื่อให้ท่านนำความรู้ไปใช้ได้จริง
สัมมนาหัวข้อนี้ ครอบครัวของท่านจึงเข้าฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้ โดยในครั้งต่อๆ ไป ชำระเงินเพียงค่าอาหารและสถานที่ต่อท่าน เท่านั้น)


***สำหรับ ผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ต้องเสียสละ ในพื้นที่ที่เสียสละ ในประเทศไทย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สามารถติดต่อเข้าร่วมสัมมนาได้ ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร แต่มีค่าอาหารและสถานที่ ตามจำนวนที่แจ้งไว้ข้างต้น***
 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-125-5687  (9.00-20.00 น. ทุกวัน)

ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมการสัมมนาของแก่นวิชา คลิกที่นี่


ข้อมูลการชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมสัมมนา ท่านสามารถยืนยันการตัดสินใจได้โดยโอนชำระเงินค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา ตามจำนวนที่ทางทีมงานได้แจ้งแก่ท่าน โดยโอนเงินเข้าบัญชีต่อไปนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีนครปฐม
เลขที่บัญชี 830-2-15997-7 (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี วราภรณ์ มณฑา

หากท่านโอนเงินเข้าบัญชีตามจำนวนดังกล่าวแล้ว กรุณาโทรแจ้งการโอนเงิน และเลขที่บัญชีที่ท่านใช้โอนเงิน ที่เบอร์ 086-125-5687

เมื่อทางเราตรวจสอบการโอนเงินแล้ว จะทำการส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินไปยังท่านทางแฟกซ์ หรือ อีเมล เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงิน (ซึ่งท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริงในวันสัมมนา)


เนื่องจาก เรารับผิดชอบต่อการถ่ายทอด เพื่อให้ท่านนำความรู้ไปใช้ได้จริง

สัมมนาหัวข้อนี้ ครอบครัวของท่านจึงเข้าฟังซ้ำกี่ครั้งก็ได้ โดยในครั้งต่อๆ ไป ชำระเงินเพียงค่าอาหารและสถานที่ เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร 086-125-5687  (9.00-20.00 น. ทุกวัน)

คลิกอ่านเพิ่มเติม ในส่วนต่าง ๆ