อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้

หนังสือ ที่ถ่ายทอดกระบวนการ การสร้างความรู้ ซึ่ง กระบวนการนี้ได้ถูกนำไปสร้างหนังสือ "ความลับของคน" และหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" ทุกเล่ม..

 

ทำไม ต้องเขียนเรื่องนี้

ผมเกิดคำถามกับตนเองว่าทำไม การศึกษาปัจจุบันจึงสอนเราให้รู้ออกไปข้างนอก มีหลายเรื่องตลอดเวลาที่ผมได้ใช้ชีวิตในห้องเรียน เรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ เดินทางออกไปไกล จนสุดขอบจักรวาล การเมืองระหว่างประเทศ ประวัติบุคคลอื่นๆ สารอะไรทำปฏิกิริยากันแล้วจะได้อะไรออกมา... ทรัพยากรและความต้องการ การจัดการอุตสาหกรรม การตลาด หนทางแห่งการลงทุน หลากหลายเรื่องราว ที่ล้วนทำให้ผม ห่างไกลตัวเองออกไปทุกที ไม่มีการเรียนการสอนให้ผมได้รู้จักตัวผมขึ้นเลยสักนิดเดียว ประวัติศาสตร์บอกเราว่าปัญหาความวุ่นวายใหญ่ๆ จุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดจากจิตใจเล็กๆ ที่ไม่สามารถหาขนาดได้ของคนแค่คนเดียว หากเรามีการศึกษากันเพื่อให้รู้จักตนเองได้ง่ายๆ กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเรารู้จักตัวเราได้มากขึ้น ปัญหาคงน้อยลง

อย่างน้อยก็มีเราคนหนึ่งที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นของปัญหาเหล่านั้น หนังสือเล่มนี้ผมจึงต้องเขียนขึ้นมา เพื่อให้ตัวเราเองไม่เป็นเรื่องไกลตัวต่อไป เมื่อเราเข้าใจตัวเรา ปัญหาต่างๆ ของโลกคงจะได้น้อยลงสักวัน

ด้วยจิตรับผิดชอบ
เอกราช จันทร์ดอน

 

"อ่านก่อนที่ชีวิตจะหมดความหมายไปมากกว่านี้" เป็นหนังสือที่อธิบายอย่างละเอียด เกี่ยวกับกลไกการทำงานของ "จิต" มนุษย์ ตั้งแต่ "เริ่มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม" จนกระทั่ง "ตัดสินใจ พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดที่จะทำให้สามารถประเมินเพื่อตัดสินใจ ไปในทางที่ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้ ยังอธิบายถึงกลไกการสร้างความรู้ของมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนเองก็ใช้ กระบวน การนี้ สร้างงานเขียน "ความลับของคน" จนได้รับคัดสรรให้เป็น "ความคิดใหม่" จากห้องสมุดแห่งชาติ ประเทศ Australia ทั้งที่ยังเป็นภาษาไทย

หากคุณศึกษาและฝึกปฏิบัติตามกรอบคิดของหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าในกลไกการทำงานของ "จิต" ของคุณอย่างละเอียดคุณจะสามารถตรวจสอบได้้ ว่าชีวิตของคุณ กำลังอยู่ในทางเสื่อม หรือ เจริญ และคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เจริญขึ้นได้ คุณจะเข้าใจกลไกการสร้างความรู้ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่ง ความรู้นั้น อาจสามารถกลายเป็น "ความรู้ใหม่" ที่เกิดขึ้นบนโลก และคุณจะเริ่มพบความจริงว่า "การสร้างความรู้ ที่มาจากทิศเสื่อม จะทำให้ ชีวิตของคุณและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เสื่อมลงมากมาย ตรงกันข้าม การสร้างความรู้ ที่มาจากทิศเจริญ จะทำให้ ชีวิตของคุณและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เจริญขึ้นอย่างชัดเจน"