เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ สำหรับ การเข้าฟังสัมมนา หัวข้อ "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

สมาชิกของชมรมนักเรียน ประกอบการ (สร้างงาน) 
ที่พัฒนาตน ตามกระบวนการ ในการ ฝึก และ อดทนต่อการฝึก
จาก นักศึกษา สู่ ผู้สร้างงาน จนได้่รับ พื้นที่ธุรกิจ จากระบบธุรกิจมีหัวใจ

ขอบคุณภาพจาก www.excelloz.com

เรา ทำงาน งานที่เราสร้าง เราใช้กรอบคิด หลักการ และความรู้ 
จนกลายเป็น วิถีของการสร้างงาน เราทำอยู่จริง เราใช้อยู่จริง
ซึ่งเราได้รับจาก 
และคัมภีร์ สำหรับ อ่าน เป็นคู่มือ เพื่อการสร้างงาน
จาก หนังสือดี มีหัวใจ ชุด "ความจริงจากความคิดใหม่" 


เกี่ยวกับ หนังสือดี มีหัวใจ...
หนังสือทั้งหมด เขียนขึ้น โดย คุณเอกราช จันทร์ดอน


ผู้ก่อตั้งและให้กรอบคิดสำหรับการจัดการการศึกษาที่ถูกต้อง
ให้กับ ศูนย์แห่งการเรียนรู้บ้านแก่นวิชา และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ความลับของคน” 
ที่ได้รับการคัดสรร ว่าเป็น "ความคิดใหม่" (New Thought)
โดย ห้องสมุดแห่งชาติประเทศ Australia

จากกรอบคิดและชุดความรู้ที่สำคัญเดียวกันจากหนังสือ "ความลับของคน" 
ได้นำไปสู่ การสร้าง ชุดความรู้หลักๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต
ทั้งเรื่อง การใช้ชีวิต เรื่องตัวเรา ความรัก การงาน และการใช้ ความคิด
ในหนังสือชุด "ความจริงจากความคิดใหม่"

ชุดความรู้ จากในหนังสือ "ความจริงจากความคิดใหม่"
ได้มีการนำไปใช้งานจริงในการ "สร้างความรู้ สู่การสร้างงาน"
อ่านรายละเอียดได้จากลิงค์หัวข้อการถ่ายทอดต่อไปนี้

หัวข้อการถ่ายทอดที่ ใช้ สร้าง ความรู้ จากชุดความรู้ดังกล่าว

เรารู้ว่า วิถีสร้างงาน นี้ เราได้รับ และช่วยให้เรา สร้างงานของตน ได้จริง
เราอยากให้ คนอื่น ได้รับโอกาสนี้เช่นเดียวกับเรา 

เราจึง นำมาเผยแพร่ เพื่อให้คนอื่นที่ยังไม่เคยได้รับ ได้รับโอกาสนี้ เช่นเดียวกันกับเรา
ผ่านสัมมนา หัวข้อ "คิดเป็น ก่อนทำเป็น เพื่อการสร้างงาน ในธุรกิจสมัยใหม่"

เพื่อเป็นโอกาสสำหรับ ผู้เข้าฟัง ให้สามารถเข้าฟังได้ง่ายขึ้น
และให้ได้รับประโยชน์สูงสุด จากการเข้าฟัง 

เราจึง กำหนด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ ดังนี้ขอขอบคุณภาพจาก www.ecigarettehq.com


==> เงื่อนไขที่ (1) 

หาก ผู้เข้าฟัง มีคนในครอบครัวเดียวกัน*** ที่เคยเลือก

A) เลือก เข้าฟังสัมมนา ตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในหัวข้อนี้ เป็นอย่างน้อย

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ ได้ที่ )

หรือ 

B) เลือกรับ บริการ การจัดการ การเรียนการสอน จาก  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา จ.นครปฐม

จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยแบ่งตามกลุ่ม ผู้เข้าฟัง ดังนี้

(1.1) หาก ผู้เข้าฟัง ยังเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ 
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ค่ารับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของ วิทยากร
จากราคาเต็มคนละ 25,000 บาท จ่ายเพียงคนละ 5,000 บาท*

ผู้เข้าฟัง จ่ายเงินเพื่อเข้าฟัง ได้ที่ 1,500 บาท และ
ที่เหลืออีก 3,500 บาท จ่ายเมื่อ ใช้ความรู้ที่ได้รับ แล้วเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจต่อการใช้ความรู้ในการสร้างงาน****

(1.2) หาก ผู้เข้าฟัง เป็น ผู้ที่ทำงานแล้ว หมายถึง
ไม่ได้เป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) แล้ว

ค่ารับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของ วิทยากร
จากราคาเต็มคนละ 25,000 บาท จ่ายเพียงคนละ 20,000 บาท*

ผู้เข้าฟัง จ่ายเงินเพื่อเข้าฟัง ได้ที่ 6,000 บาท และ
ที่เหลืออีก 14,000 บาท จ่ายเมื่อ ใช้ความรู้ที่ได้รับ แล้วเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจต่อการใช้ความรู้ในการสร้างงาน****


==> เงื่อนไขที่ (2) 

หาก ผู้เข้าฟัง ยังไม่เคยมีคนในครอบครัวเดียวกัน*** เลือก

A) เลือก เข้าฟังสัมมนา ตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในหัวข้อนี้ เป็นอย่างน้อย

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ ได้ที่ )

หรือ 

B) เลือกรับ บริการ การจัดการ การเรียนการสอน จาก  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา จ.นครปฐม

จะได้รับสิทธิประโยชน์ โดยแบ่งตามกลุ่ม ผู้เข้าฟัง ดังนี้

(2.1) หาก ผู้เข้าฟัง ยังเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ 
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ค่ารับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของ วิทยากร
จากราคาเต็มคนละ 25,000 บาท จ่ายเพียงคนละ 15,000 บาท*

ผู้เข้าฟัง จ่ายเงินเพื่อเข้าฟัง ได้ที่ 4,500 บาท และ
ที่เหลืออีก 10,500 บาท จ่ายเมื่อ ใช้ความรู้ที่ได้รับ แล้วเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจต่อการใช้ความรู้ในการสร้างงาน****

(2.2) หาก ผู้เข้าฟัง เป็น ผู้ที่ทำงานแล้ว หมายถึง
ไม่ได้เป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) แล้ว

ค่ารับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของ วิทยากร
จากราคาเต็มคนละ 25,000 บาท*

ผู้เข้าฟัง จ่ายเงินเพื่อเข้าฟัง ได้ที่ 7,500 บาท และ
ที่เหลืออีก 17,500 บาท จ่ายเมื่อ ใช้ความรู้ที่ได้รับ แล้วเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจต่อการใช้ความรู้ในการสร้างงาน****


==> เงื่อนไขที่ (3)
ผู้ที่ เลือก ทำงานร่วมกัน กับ พื้นที่งานใดพื้นที่งานหนึ่ง ในระบบธุรกิจมีหัวใจ
สามารถเข้าฟังสัมมนา โดย ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด คือ
ฟรี ทุกหลักสูตร ที่จัดขึ้น โดยการทำงานร่วมกันของระบบธุรกิจมีหัวใจ ร่วมกับ องค์กรแก่นวิชา
และ องค์กร Bookerian แต่ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการทำงานร่วมกัน และ การเข้าฟังสัมมนา


==> ทั้งนี้ ทุกคน สามารถเข้าฟังสัมมนา ได้ ฟรี ในหลักสูตร
"จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่"
ไม่มีค่าความรับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
มีเพียง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าฟังเท่านั้น


เพื่อเป็นโอกาสให้ ผู้ที่สนใจ กลุ่ม 2.1-2.2 สามารถเข้ามาฟังได้ง่ายขึ้น

หาก คนในครอบครัวเดียวกัน*** ของคุณ เลือก

A) เลือก เข้าฟังสัมมนา ตามเงื่อนไขของหลักสูตร ในหัวข้อนี้ เป็นอย่างน้อย

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ ได้ที่ )

หรือ 

B) เลือกรับ บริการ การจัดการ การเรียนการสอน จาก  ศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา จ.นครปฐม

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ กลุ่ม 1.1-1.2

หรือ ผู้เข้าฟัง สามารถเลือก

C) เลือก เข้าฟังสัมมนา ได้ ฟรี ในหลักสูตร
"จากนักเรียนรู้ สู่ ผู้สร้างงาน อย่างรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในธุรกิจสมัยใหม่"
ไม่มีค่าความรับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 
มีเพียง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าฟังเท่านั้น


* พิเศษ !!!
สำหรับ ผู้ที่เคยเข้าฟัง แล้ว สามารถฟัง ซ้ำกี่ครั้งก็ได้ ในหัวข้อนั้น  โดย ฟรี ในส่วนวิทยากร แต่ มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น  เช่น ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าอาหาร

** พิเศษ !!! สำหรับ ผู้ที่ คนในครอบครัวเดียวกัน*** ทำงานในอาชีพที่ต้องเสียสละ ในพื้นที่ที่เสียสละ ในประเทศไทย เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถติดต่อ เพื่อขอเข้าร่วมสัมมนา ได้ ฟรี ไม่มีค่าวิทยากร แต่ มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่น เช่น ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าอาหาร

*** คำว่า "คนในครอบครัวเดียวกัน" หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก 

**** ทาง ชมรมฯ ได้พิจารณา ค่าความรับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร พบว่า การสร้างงาน เป็นทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มขึ้น จากการจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ถูกต้อง
ซึ่งเป็น งานที่ พ่อ แม่ รับผิดชอบทำมาอย่างเต็มที่ ก่อนหน้านี้แล้ว
และทางแก่นวิชา ทำหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อช่วยให้ พ่อ แม่ รู้สึกเชื่อมั่น
ในงาน ที่ตน เึคยทำได้ ก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ จัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ ลูกตน
ผ่านการสัมมนาหัวข้อ

(ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรนี้ ได้ที่ )

ผลที่ตามมาหลังจากการจัดการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับ ลูก ได้สำเร็จ คือ
มีทางเลือกในชีวิตเพิ่มขึ้น นอกจาก แค่ หางานทำ นั่นคือ การสร้างงาน 

ซึ่งผู้ที่เลือกเข้ามาฟัง จะได้รู้ว่า ทางเลือกนี้ หน้าตาเป็นอย่างไร 
เพื่อเป็นโอกาส ให้ ผู้เข้าฟัง ได้มี โอกาส เลือก ระหว่าง หางานทำ หรือ สร้างงาน ...

ทางเรา จึงรับผิดชอบได้เฉพาะการถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตรนี้
แต่ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการนำความรู้เพื่อการสร้างงานไปใช้ของผู้เข้าฟัง ได้
ซึ่ง ผู้นำความรู้ไปใช้ ต้องเป็นคนรับผิดชอบ 

ดังนั้น ทางชมรมฯ จึงมีนโยบาย ให้มีการแบ่งจ่ายเงิน ในส่วน
ค่าความรับผิดชอบต่อการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1 

จ่ายเพื่อเข้าฟังสัมมนา ที่ 30% ของเงินที่ต้องจ่ายในส่วนวิทยากร 
ที่คิดตามแต่ละ เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ การเข้าฟัง แล้ว 
เช่น ในข้อ 1.1 เงินที่ต้องจ่าย คือ 5,000 บาท 
แต่ คิดนโยบายแบ่งจ่ายเงินตามส่วนที่ 1 นี้ จ่ายเพียง 1,500 บาท

- ส่วนที่ 2 

อีก 70% ที่เหลือ จ่ายเมื่อ ใช้ความรู้ที่ได้รับ แล้วเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจต่อการใช้ความรู้ในการสร้างงาน 
ซึ่งในส่วนนี้ ทางชมรมฯ ให้ ผู้เข้าฟัง ทำสัญญา ไว้ก่อน ค่อยจ่าย โดยไม่มีดอกเบี้ยเพิ่ม 
และไม่มีการทวงถามถึงเงินในส่วนนี้ เมื่อ ผู้เข้าฟัง นำความรู้ไปใช้ จนเห็นผล 
หรือ รู้สึกพอใจแล้วสำหรับการสร้างงานของตน จึงค่อยนำเงินส่วนนี้มาจ่ายเพิ่ม 
เพราะ เราอยากให้ นำความรู้การสร้างงานไปใช้ จนเห็นผล หรือ รู้สึกพอใจ 
และเงินในส่วนนี้ เมื่อเราได้รับมา เราจะนำไปดำเนินงานในส่วน มูลนิธิประกอบการ (สร้างงาน) 
ในความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้บ้านแก่นวิชา ต่อไป


เราไม่อยากให้ คุณพลาด !!! เราอยากให้ได้ฟัง
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตคุณ