“ เพราะเราอ่าน เราจึงเป็น ผู้สร้าง อารยธรรม ”


Bookerian ไม่ใช่แค่ ร้านหนังสือออนไลน์ แต่ Bookerian
มีความตั้งใจที่จะเป็น ดวงดาวดวงใหม่ ที่จะสร้าง พื้นที่
สำหรับ ผู้ที่ต้องการ สร้าง อารยธรรม ของ “การอ่าน” ที่แท้จริงร่วมกัน


ที่ ที่ ผู้เขียน นักอ่าน และ สำนักพิมพ์ กล้าพูดและยอมรับความจริง ต่อกัน
ความจริง ที่จะช่วยให้เรารู้ว่า หนังสือ เล่มไหน ?
จะมีค่า พอ สำหรับเวลาของเราที่เสียไปเพื่อการอ่าน ในยุค สมัย ที่
ความรู้ในหนังสือมีมาก
แต่ความจริง ที่ช่วยในการเลือกซื้อหาหนังสือ มีน้อยลง


หากการตัดสินใจ อ่าน เกิดแค่เพียงข้อมูลที่กำหนด
จากการต้องการกำไรที่เกินควรของผู้ผลิต รายได้และชื่อเสียงของนักเขียน
อารยธรรม ที่เราสร้างจะออกมาเช่นไรหรือ...

 

Bookerian ยินดีต้อนรับ
ผู้เขียน นักอ่าน และ สำนักพิมพ์ ทุกคน ที่ต้องการบอกความจริงต่อกัน
เพราะต่างรู้ว่า “หนังสือ” ไม่ใช่เป็นเพียงแค่
สินค้า ที่ ผลิตเพื่อต้องการรายได้
แต่ หนังสือ คือ ตัวกลางที่ช่วยเราสร้างอารยธรรมร่วมกัน
อารยธรรม ของ โลก ที่เราอยู่ สังคม ที่เราอาศัย

 

มาร่วมกันเป็น ชาว Bookerian ตั้งแต่วันนี้

ก่อนที่ อารยธรรม ที่เราอาศัยอยู่
จะถูกกำหนดกันด้วยผลกำไรมากกว่าความจริง

ในเมื่อเราทุกคน ต่างรู้กันดีว่า


“ เพราะเราอ่าน เราจึงเป็น ผู้สร้าง อารยธรรม ”